Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Działając w oparciu o § 28 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie zwołuje Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, które odbędzie się w dniu  27 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie przy ul. Kolejowej 3. Szczegółowy porządek obrad wraz z  projektem regulaminu obrad, sprawozdaniami i uchwałami będącymi … Więcej

Budżet Obywatelski

W związku z ogłoszonym w Urzędzie Miejskim naborem wniosków z zadaniami, których realizacja może nastąpić z Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że w Okręgu nr 4 Centrum Północ zgłoszone zostało zadanie pn. „Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bukownie”. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazane zostaną te zadania, które uzyskają największą, ważną … Więcej

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz przeglądów w roku 2019 w zasobach Spółdzielni Do wykonania oferujemy następujące roboty: Remonty balkonów na osiedlu spółdzielczym. Malowanie klatek schodowych. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego budynków mieszkalnych (roczna). Kontrola szczelności instalacji gazowej. Oferty winny zawierać Rodzaj robót z określeniem składników do … Więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” informują, że Kasa spółdzielni w dniu 31 grudnia 2018r. będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy.

Praca

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w ramach umowy – zlecenia zleci prace związane z pełnieniem dyżuru pogotowia awaryjnego zapewniającego sprawne funkcjonowania instalacji wod.–kan., CO; gazowej i elektrycznej w obiektach administrowanych przez SM Buczyna. Czas pełnienia dyżuru; – w dni robocze od godz 15.00 do godz. 7.00 dnia następnego. – w dni ustawowo wolne od pracy – … Więcej

Informacja o planowanej wycince drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa Buczyna informuje, że w związku z planowaną budowa 44 garaży na działce 904/1 przy ul. Niepodległości, spółdzielnia zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 36 drzew zlokalizowanych na ww. działce.           Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2015 poz. 1651) wyznaczamy Państwu 30-dniowy termin do zgłoszenia … Więcej